Kepengurusan

Ketua : Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd (IAIN Salatiga)

Wakil Ketua : Dr. Ir. Edi Muhamad Jayadi, M.P (UIN Mataram)

Sekretaris : Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. (IAIN Ponorogo)

Bendahara : Susilawati, S.Pd, M.Pd (UIN SUSKA Riau)

Koordinasi Bidang Pengembangan Dosen : Dr. A. Suhardi, S.T., M.Pd. (IAIN Jember)

Koordinasi Bidang Akademik : Zaenal Khafidin, M.Ag (IAIN Kudus)

Koordinasi Bidang Kerjasama dan Publikasi : Abdul Aziz Mustamin, M.Pd.I (IAIN Bengkulu)